từ chối nhận di sản thừa kế

Từ chối nhận di sản thừa kế

Quy định từ chối nhận thừa kế

Cá nhân có quyền sở hữu, sử dụng tài sản, định đoạt tài sản của mình qua phương thức để thừa kế. Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người khác cũng có quyền được hưởng di sản. Vậy cá nhân có quyền từ chối nhận thừa kế không? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật công chứng 2014 Nội dung tư vấn 1. Quyền từ chối nhận thừa kế Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định cá nhân có

26 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế
Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Được nhận thừa kế là điều rất nhiều người mong muốn, tuy nhiên trong một số trường hợp vì nhiều lý do mà người được thừa kế di sản theo di chúc không muốn nhận di sản đó, thì họ phải làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế như thế nào? Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Từ chối nhận di sản thừa kế là gì? Từ chối nhận di sản thừa kế được hiểu đơn giản là sự đơn phương,

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế