Vợ Hai (Vợ Lẽ) Có Được Hưởng Thừa Kế Của Chồng Không?

Vợ Hai (Vợ Lẽ) Có Được Hưởng Thừa Kế Của Chồng Không?

Vợ hai có được thừa kế của chồng không?

Trong một số trường hợp người chồng lấy nhiều vợ, thì người vợ hai có được thừa kế di sản mà người chồng quá cố để lại không. Xin luật sư thừa kế vui lòng giải đáp. Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Trường hợp mà bạn nêu sẽ có rất khó có thể trả lời chính xác qua chỉ một vài dòng mà sẽ phải phân tích theo những trường hợp khác nhau do dữ kiện bạn cung cấp chưa đầy