vợ thừa kế tài sản của chồng

Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Vợ được thừa kế tài sản khi chồng chết

Chồng là người mất trước, liệu vợ được thừa kế một phần hoặc toàn bộ hay không? Đây là câu hỏi về luật thừa kế được gửi tới Luật sư X rất nhiều. Hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật hôn nhân & gia đình 2014 Nội dung tư vấn 1. Các hình thừa thừa kế theo luật Theo quy định của pháp luật thừa kế, cụ thể là Bộ luật dân sự 2015 thì sẽ có hai hình

26 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế