Thừa kế thế vị là gì?

Trong quy định của Bộ luật dân sự 2015; khi chia thừa kế theo pháp luật, những người được hưởng di sản đầu tiên là cha, mẹ, vợ; chồng và các con của người để lại di sản,đây được gọi là hàng thừa kế thứ nhất. Đối với cháu hoặc chắt (nội; ngoại) sẽ là những người được hưởng di sản thừa kế được ưu tiên hàng thứ 2; và thứ 3 khi những người ở hàng thừa kế thứ nhất không còn ai. Tuy nhiên, những người ở hàng thứ kế thứ 2; 3 vẫn có thể được hưởng di sản thừa kế ngang hàng với hàng thừa kế thứ nhất với vai trò là người thừa kế thế vị.

Vậy,Thừa kế thế vị là gì? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào là thừa kế thế vị. Video này sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Tham khảo bài viết dưới đây của chiathuake.com

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2014

Nội dung tư vấn:

1.Thừa kế thế vị là gì?

Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa rõ về khái niệm Thừa kế. Theo đó, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống; dựa trên sự định đoạt của chính họ bằng di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản của người chết được gọi là di sản.

Thực tế cho thấy. có những trường hợp người được hưởng thừa kế lại chết trước hoặc chết cùng lúc với người để lại di sản. Khi đó pháp luật cho phép con của người thừa kế được hưởng phần di sản. Phần di sản này lẽ ra bố mẹ chúng sẽ được hưởng theo pháp luật nếu còn sống. Chế định này gọi là thừa kế thế vị. Điều này được quy định rõ tại Điều 677 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Ví dụ:

Ông A có vợ và 2 người con là B và C trong đó B có 2 người con còn sống; C có 1 người con nhưng đã chết để lại một người con trai là D. Do tai nạn xe mà cả A; B và C được xác định là chết cùng thời điểm. Như vậy, trong trường hợp này xác định người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông A gồm vợ; 2 người con B và C. Tuy nhiên B và C đã chết cùng thời điểm; do đó những người còn sống được hưởng thừa kế sẽ bao gồm:

– Người vợ của ông A: hàng thừa kế thứ nhất

– Đối với người con B: khi chết có 2 người con còn sống; do đó 2 người con này sẽ thế vị cho B. Để hưởng phần di sản mà B được hưởng (con thế vị cho bố để hưởng di sản của ông)

– Đối với người con C: do con của C đã chết trước đó, chỉ còn lại người cháu là D; do đó D sẽ thế vị cho C để hưởng phần di sản mà C được hưởng (cháu thế vị cho ông để hưởng di sản của cụ)

Như vậy, trường hợp này 2 người con của B, người cháu nội D của C sẽ đứng ngang với người vợ của A để hưởng di sản mà A để lại

2. Khi nào thì chia thừa kế thế vị?

Thứ nhất, Người được thế vị phải là người con có đủ điều kiện hưởng thừa kế của người đã chết. Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, con đẻ; con nuôi là một trong nhưng đối tượng được ưu tiên đầu tiên hưởng thừa kế. Tuy nhiên, luật cũng quy định một số trường hợp họ không được quyền hưởng di sản tại Điều 621 Bộ luật dân sự 2015; do đó nếu người con đã chết cùng lúc với bố; mẹ thuộc những trường hợp này thì những người thế vị của họ cũng sẽ không được hưởng di sản thừa kế; cụ thể đó là các trường hợp sau:

+ Ngược đãi, hành hạ; làm người để lại di sản bị chết hoặc tổn hại sức khỏe hoặc xúc phạm đến nhân phẩm; danh dự đã bị kết án.

+ Không thực hiện việc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản. Nghĩa vụ đúng với nghĩa vụ mà người con phải thực hiện.

+ Cố ý thực hiện hành vi nhằm giết người thừa kế khác để hưởng di sản.

+ Có những hành vi làm cho người để lại di chúc không lập được di chúc. hoặc làm di chúc không đúng ý chí của người để lại di sản nhằm hưởng di sản của họ.

Thứ hai, Người thế vị phải là người đời sau có quan hệ dòng máu trực hệ với người được thế vị (là con đẻ; cháu ruột)

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, con nuôi và cha mẹ nuôi là những người thừa kế hàng đầu của nhau. Tuy nhiên; đối với vấn đề thế vị của những người được người con; con nuôi này nhận nuôi lại chưa có cơ sở pháp lý nào công nhận; con nuôi của con cũng không thể đương nhiên trở thành cháu của cha, mẹ người đó.

Thứ ba, Người được thế vị phải là người chết trước hoặc cùng lúc với người để lại di sản thừa kế. Bởi trường hợp nếu người con này chết sau sẽ đặt ra vấn đề quyền thừa kế của người con này đối với di sản của người chết vẫn được công nhận. Do đó, khi người này chết đi, các con hoặc cháu nội; ngoại của người con này sẽ được thừa kế theo hàng thừa kế; chứ không đặt ra vấn đề thế vị. Do vậy,  thừa kế thế vị chỉ phát sinh khi người thừa kế của người chết đã chết cùng thời điểm với người để lại di sản. Luật quy định điều này nhằm bảo đảm quyền lợi cho những người có dòng máu trực hệ với người chết.

Thứ tư, Thừa kế thế vị chỉ đặt ra khi hàng thừa kế thứ nhất của người đã chết vẫn còn những người khác. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015; khi người chết để lại di sản thừa kế nhưng không có di chúc thì cha, mẹ, vợ; con của họ sẽ là hàng thừa kế thứ nhất được hưởng. Khi những người này không có ai còn sống; thì những người ở hàng thừa kế thứ hai sẽ được hưởng. Do vậy, thừa kế thế vị chỉ phát sinh khi ở hàng thừa kế thứ nhất của người chết vẫn đang có người còn sống.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

Từ khóa: , , ,